Akti hridoy toiri koro ja kokhono bhangbena..akti hasi toiri koro ja kokhono koster hobena..akti somprko toiri koro ja kokhono sesh hobena...