Hariye R Jabo Kotha Tumar Kache Achi, Hoyto Onek Dure Tobu O Moner Khub Kacha Kachi. Vule Gechi Bollei Ki Ki R Vule Thaka Jai, Sharakhun Ei Monta Vishon Miss Kore Tumai.