Thursday, March 1, 2018

bijoya dashami wishes bijoya dashami messagesutosber aj ses bela.... suru hobe sindur khela.... mon er majhe rekhe maa ke.... biday sur bajbe dhake. SUVO BIJOYA

Mohaparbon er somapon/ Dukkhe bhore uthlo mon/sobai mile bolo tobe/ asche bochor abar hobe..suvo bijoya.

Ma aj jabe cole. Make ami debo bole. Samne jeno ashe cole. Sei asha buke reke. Bijoya aj misti mukhe. "shuvo bijoya"

Misti sokal tanda hawa. Roder aber asha jawa. Make aj biday dewa. Ty janai shuvo bijoya. "pc sms"

Pujor diner khusir hawa,4 diner-e perie aj bijoya,subhecha tai janie dewa.Mon bale aj dhaker tale,asche bochor abar hobe.Subho Bijoya<br />

Panchamite khusir amej, Sasthite bodhon, Saptomite nacha nachi, Astomite bhojon,<br /> Nobamite ghure phire hapiye lokjon, dashamite biday Sure kade Sobar mon.<br /> Suvo BIJOYA

SHUVO BIJOYA DOSHOMI APNADER SOKOL-K JANAI. VALO THAKUN. AGAMI DIN GULO KHUB KATUK.....

Dasamir aisondhe belai sanga hole sindur khela,ma er ghare ferar pala,chokher jal e diea bidai,ma k boli eso abar.Subho Bijoya.

Daker katir misti res, puja ebar holo ses Moner maje visad vela,2mer ebar jabar pala.Moner maje ma ke rekhe,bijoya aj misti muke.SUVO BIJOYA

Anek swapna puran kore Maa chole jaan kon sudure Maa-er aasa, Maa-er jawa Natun khushir natun hawa Dukkho kore labh ki tabe Aaschhe bachhar aabar habe ! SUBHA BIJAYA

Mayer mukhe kotha boli, mayer mukhe hasi. Mayer hate kai ami, mayer pothe coli. Mayer sukhe hasi ami, mayer dukhe kadi. Mayer chokhe dekhi ami, mayer kane shuni. 2mar ma sobar ma, amar noyon moni

ashbe uma, ashbe abar,ashbe<br /> nijer gharye, ashchee sharat, matiye jagat, ekti bachhar pore.

Dhaker tale dhunichi nachon etai prahin riti,Maner frame a bandhiye rekho Durga pujor sriti–Subho Bijoya.<br />

Ma j ebar jaor saje.Bisorjoner ghona baje,Boluk shobai mukhor robe,Asche bochor abar hobe.Subho bijoyar preeti o subhechchha…

Dhaker bajna,<br /> Himel haowa.<br /> Sindur khela,<br /> Maayer jaowa.<br /> Dukhi mone bidai deowa,<br /> Aasche bachor abar paowa...<br /> 'SUVO BIJAYA'

Ebar maago biday tobe, Aschhe bachhar abar hobe, Sabai k ma rakhis sukhe, Bijaya aaj mishti mukhe. Subho Bijaya !

Pujor sesh diner alo/Mon bharay dukher kalo/Monpoter kon thikanay/Pujar sei smriti roye jay/Monke sudhu bojhae tobe/Asche bocher abar hobe.

Bangladesh er sonar chele, Vasa sohidder dol. Jibon diye ene dilo bangla vasar fol.. Tader dane ajke amra sadhin vabe bangla boli, Sei sonader tag er kotha kemon kore vuli.. Bijoyer ai dine tumar jonno roilo Bijoy diboser Shuvecca.

raj path theke oli goli, maa bolchhen choli choli, aabar ami<br /> asbo phire, thakis santi nire, mobile er juger atai dhara sms ei BIJOYA SARA.

Kur kur kur<br /> Bajche dhak,<br /> Kailash j dilo dak.<br /> Suru hobe<br /> Sindur khela,<br /> Debir j aaj<br /> Jaowar pala.<br /> Bodhon theke<br /> Bisorjon,<br /> Bhalo rekho MAA<br /> Sobar mon.*SUBHO BIJOYA*

Load comments